Nederland Veganland?

Ontwerpend onderzoek wijst uit: minder vlees en zuivel betekent meer ruimte voor natuur, ontspanning, klimaat, biodiversiteit, en meer rechtvaardigheid en is goed nieuws voor de economie!

Stel iedereen eet plantaardig en de import van veevoer komt tot stilstand, wat zou dat voor ons land betekenen? Strootman Landschapsarchitecten onderzocht dit samen met de Universiteit Leiden. De Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting selecteerde het onderzoeksvoorstel uit een groot aantal inzendingen en financierde het. Centrale thema’s in het ontwerpende onderzoek zijn klimaatrechtvaardigheid en ruimtegebruik. Het is een denkoefening, geen plan. Het onderzoek laat zien dat minder vlees en zuivel veel oplevert. Namelijk meer ruimte voor natuur, ontspanning, klimaat, biodiversiteit, en meer rechtvaardigheid. Het ruimtevraagstuk, in Nederland zo pregnant, blijkt gekoppeld te zijn aan onze keuzes voor dieet en productiemethoden.

Uit het onderzoek blijkt dat binnen onze landsgrenzen op natuurinclusieve wijze een gezond, volledig plantaardig dieet kan worden geproduceerd voor 20 miljoen Nederlanders. Dan blijft er nog steeds ruimte over voor diverse maatschappelijke ambities, zoals het halen van natuurdoelen, verbeteren van de landschappelijke kwaliteit, opvangen van de bevolkingsgroei en het vergroenen van de stad. We krijgen mooiere landschappen, schonere lucht, bodem en water. Een omslag levert winst op voor klimaatrechtvaardigheid, dieren(welzijn), mensen (gezonder!) en voor de economie! Want om antwoord te krijgen op de vraag wat een transformatie betekent voor de economie heeft econoom Max van der Sleen een Maat­schappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) gemaakt. Zijn conclusie: Nederland-Veganland heeft de potentie om de Nederlandse econo­mie over een periode van 20-25 jaar zo op en om te bouwen dat de Brede Welvaart in Nederland toeneemt.

Dit ontwerpend onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting. De EFL-stichting riep teams van deskundigen uit de drie domeinen van ruimtelijk ontwerp, onderzoek en beleid op om te zoeken naar antwoorden op de vraag hoe we op rechtvaardige wijze kunnen vormgeven aan de klimaattransitie in onze leefomgeving. Het ontwerpend onderzoek werd uitgevoerd door Strootman Landschapsarchitecten (Berno Strootman, Lotte Embregts, Lisa Peters) en het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) (Joran Lammers, Jan Willem Erisman).